Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

The One Radio Thứ 6,6/14/2019 372

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ.

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<