Gửi đi một nụ cười

the one radio Thứ 3,5/28/2019 282

Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<