Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả

TheOneRadio Thứ 4,5/1/2019 488

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<