Câu chuyện ý nghĩa: Ông bỏng ngô

TheOneRadio Thứ 4,3/13/2019 109

Một ông bỏng ngô, 75 tuổi, giọng nói cục cằn nhưng lại tràn đầy tình thương!

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN