Thầy có thể giữ điểm 1 của thầy. Còn em xin giữ lại ước mơ của mình

TheOneRadio Thứ 3,2/12/2019 220

Trong chúng ta ai cũng có một ước mơ...

Câu chuyện này dành cho những ai còn đang đứng giữa ngã ba cuộc đời...

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN