Không ai cấm chúng ta ước mơ,nhưng người thành công sẽ là những người có ước mơ thực tế.

The One Radio Thứ 2,12/2/2019 229

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

<