Bật khóc vì có một người cha tuyệt vời

TheOneRadio Thứ 6,1/11/2019 120

Tôi chỉ biết mình đang khóc. Khóc vì có một người cha tuyệt vời, luôn ở bên tôi, luôn nghĩ đến tôi.

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN