TÚI PHÂN HỦY SINH HỌC KHÔNG HỀ BỊ PHÂN HỦY SAU KHI ĐƯỢC CHÔN 3 NĂM

The One Radio Thứ 3,4/30/2019 175

Richard Thompson, một nhà sinh vật biển, từ lâu đã hoài nghi việc túi phân hủy sinh học có thực sự bị phân hủy hay không. Cùng với nhóm của mình, ông đã tiến hành thí nghiệm với hai loại túi phân hủy sinh học (compostable bag: tạm dịch là túi phân hủy sinh học hoàn toàn và biodegradable bag: túi phân hủy sinh học) và túi nhựa thông thường trong vòng 3 năm ở các điều kiện môi trường khác nhau: biển, không khí và đất. Kết quả thực sự gây thất vọng cho các nhà khoa học. 

Túi phân huỷ sinh học được đào lên sau 3 năm chôn dưới đất
Túi phân hủy sinh học hoàn toàn (compostable bag) có biểu hiện tốt hơn túi phân hủy sinh học (biodegradable bag). Sau 3 tháng trong môi trường nước biển túi phân hủy sinh học hoàn toàn đã biến mất, nhưng các nhà khoa học tuyên bố cần có các nghiên cứu thêm để xem chúng chuyển thành dạng vật chất gì và có ảnh hưởng đến sinh vật hay không. Sau 3 năm trong cả môi trường nước biển và đất, túi phân hủy sinh học vẫn giữ nguyên hiện trạng và có thể dùng đựng hàng hóa nặng tới 2.25 kg. Sau 27 tháng, túi phân hủy sinh học hoàn toàn vẫn có mặt trong đất, nhưng chúng không còn khả năng mang hàng hóa. Trong môi trường không khí ở trong vườn, tất cả các loại túi trở nên giòn hoặc phân thành các mảnh nhỏ sau 9 tháng.
Symphony Environmental Technologies, công ty sản xuất túi phân hủy sinh học phản đối kết quả nghiên cứu này. Họ cho rằng Thompson không phải là nhà khoa học về polymer nên không hiểu sâu vấn đề. Phản bác lại, Thompson và nhóm nghiên cứu tuyên bố ông tự tin với kết quả quả mình. Kết quả nghiên cứu đã trải qua quá trình đánh giá của các nhà khoa học khác trước khi được công bố trên tạp chí Khoa học và công nghệ môi trường. Từ kết quả nghiên cứu này, các nhà khoa học cũng kêu gọi cần có các tiêu chí rõ ràng cho túi tự phân hủy, cũng như các thông tin chính xác về phương thức và tỷ lệ phân hủy.

 

Túi phân hủy sinh học vẫn có thể mang 2.25 kg hàng hóa sau khi được chôn 3 năm dưới đất hoặc ở biển.

Marine Life Vietnam tổng hợp từ National Geographic và The Guardian
Bản quyền thuộc về Marine Life Vietnam

<