Sự khác biệt phũ phàng giữa hồi mới đi làm và đi làm lâu năm.

The One Radio Thứ 4,1/8/2020 83

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

<