Khi trụ cột gia đình là phụ nữ

the one radio Thứ 3,5/14/2019 300

Người ta nói, khi người đàn ông làm trụ cột gia đình thì khổ một, còn khi phụ nữ làm chủ gia đình thì khổ mười...

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<