Nhìn cơ hội bỗng vụt qua...

TheOneRadio Thứ 3,3/12/2019 329

Nếu thực sự quan tâm một ai đó, hãy nói ra ngày hôm nay. Vì ngày mai, chẳng ai biết được sẽ thế nào!

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<