Những kiểu nhân viên luôn nằm xong danh sách sa thải của sếp.

The One Radio Thứ 3,11/12/2019 234

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

<