Sài Gòn, phải học cách để yêu

TheOneRadio Thứ 2,1/28/2019 384

Hóa ra ''Sài Gòn chỉ có 2 mùa: mùa nóng và mùa rất nóng'' tưởng chừng là đùa hóa ra lại là thật.

Sài Gòn, với những ký ức trong tôi...

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<