Lựa chọn hành trình hay là đích đến?

TheOneRadio Thứ 2,12/10/2018 513

Trong cuộc sống, chẳng có gì xảy ra theo đúng kế hoạch cả. Sự thật là khoảng 70%-80% kế hoạch đặt ra trong công việc và cuộc sống cá nhân bị “phá sản”. Sẽ có rất nhiều sự cố và hoàn cảnh nằm ngoài dự kiến khiến bạn đi lệch hướng.
Bởi vậy, bạn không tìm được nguồn động lực và niềm tin vào bản thân để vượt qua mọi trở ngại trên chặng đường đi. Bạn chỉ hài lòng về mình và cuộc đời mình vào cuối cuộc hành trình, chứ không phải trong suốt cuộc hành trình, trong khi đó mới là phần quan trọng nhất.
Cùng #Afterwork ngày hôm nay đi tìm câu trả lời cho lựa chọn Hành Trình hay Đích đến nhé!

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN

<