Nỗi cô đơn làm người ta trưởng thành hơn...

TheOneRadio Thứ 3,11/6/2018 164

Nếu không có ai đến và yêu thương bạn, hãy tự làm điều đó cho mình trước tiên. Chỉ vì bạn xứng đáng!

Quý thính giả click để nghe đầy đủ chương trình!

#XN